BRANDING PROVOZOVEN BUDĚJOVICKÝ BUDVAR - HISTORICKÁ CENTA MĚST

Historický set vznikl z požadavku pivovaru, aby označení restaurací v centrech měst měl jednotný styl vhodný pro umístění na historických objektech.

Design: Ing.arch. Antonín Malec. Výrobce: 100ry Design Litomyšl