B.B. Budweiser Bier

Design ochranné známky B.B. Budweiser Bier od roku 2004