Provozní objekt Povodí Vltavy - Sázava

 Objekt provozního střediska Povodí Vltavy v Sázavě