Provozní objekt Povodí Vltavy ve Veselí nad Lužnicí

 Objekt provozního střediska Povodí Vltavy Veselí nad Lužnicí 1997